Vi er ca. 1300 glade og entusiastiske campingfamilier som til sammen utgjør Norsk Bobil og Caravan Club avd 116 Bergen – Hordaland. Vi er mange, men det er god plass til flere! -ta gjerne kontakt med en i styret dersom du vil melde deg inn, eller bare slå av en campingprat!

NBCC har som formål å ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter og organisasjoner samt å bidra til samhold blant campinginteresserte. Videre skal vi stimulere til opplæringsvirksomhet, medvirke til opprettelse og forbedring av campingplasser samt samarbeide med organisasjoner i inn- og utland.

Som alle organisasjoner med respekt for seg selv har også vi vår visjon:

'Økt campinglede for medlemmer av Norsk Bobil og Caravan Club'

Lokalavdelingen av NBCC for Bergen og Hordaland ble stiftet 22.11.1966 og har siden vært en organisasjon med stor aktivitet. Opp gjennom årene har vi arrangert utallige treff med familieprogram hvor store og små møtes, enten du kommer med campingvogn, bobil eller telt. Sosialt samvær, aktiviteter og møter med ulike tema er oftest innhold. I tillegg til ulike treff har vi også arrangert mange fellesturer, både inn- og utland.

Det sosiale, både for liten og stor er meget viktig og det tar vi vare på gjennom årsfest, treff, medlemsmøter, bowling m.m.  Medlemsmøtene er også viktig - her finner vi temaer som engasjerer campingfamilien. Vi har et meget godt sosialt miljø - og du er herved invitert! Se gjerne på terminlista, referatene og bildene fra arrangementene som har vært.

Håper vi ser deg!