Propanvettregler

Propanvettregler

Publisert av Gry Tyssedal den 30.03.23.
Husk propanvettreglene når du camper

Les og følg bruksanvisningen på propanutstyret. Før du monterer og tar i bruk propananlegget, bør du forsikre deg om at alle anvisninger følges. Ikke forsøk å reparere eventuelle skader på apparat, regulator eller flaske selv.

Sjekk for lekkasjer, spesielt slanger og koblinger. Propanslangen skal være merket etter europeisk norm, EN 3821. Internasjonalt godkjente propanslanger har oransje farge. Knekk slangen mellom tommel og pekefinger. Dersom det har kommet sprekker i slangen skal den skiftes. Det er anbefalt at slanger skiftes minimum hvert 3. år. Før hver sesong tar man en lekkasjetest på slangen og koblingene. Steng regulatoren i bobil, grill, båt eller komfyr og åpne ved flaskeventilen slik at det blir et overtrykk inne i slangen og koblingene. Spray såpevann, eller egnet lekkasjespray som er å få kjøpt i faghandelen på slangen og koblingen. Blir det bobler må tiltak utføres.

Bruk kun CE-merket propanutstyr.

Ikke utsett flasken for kraftig varme. Alle AGA-propanflasker har en sikkerhetsventil. Denne slipper ut overtrykk som måtte oppstå ved unormal varmepåvirkning, slik at beholderen ikke eksploderer. Stiger trykket inne i flasken til ca. 25 bar vil ventilen åpne og slippe ut propan gass inntil trykket/temperaturen synker igjen.

Propanflasken skal alltid stå. Sikkerhetsventilen er designet for å slippe ut propan i gassfase hvis trykket blir for høyt. Dersom flasken ligger vil det komme flytende propan ut av sikkerhetsventilen, og denne vil ikke nødvendigvis avlaste trykket slik det er tenkt. Flasken kan i verste fall eksplodere.

Ha alltid grillen eller gasskomfyren under oppsyn. Som med all annen bruk av varme skal man ved bruk være oppmerksom. Dette for å unngå uønskede hendelser. Tar det fyr i utstyret skal du forsøke å stenge gasstilførselen eller ta av koblingen til flasken om mulig.

Etter bruk, koble regulatoren fra flasken. Om utstyret ikke skal brukes innen rimelig tid anbefales det at regulatoren kobles fra og flasken oppbevares på et sikkert sted med god ventilasjon.

Ha alltid nok gass, eventuelt en reserveflaske. Det er kjedelig å gå tom for gass når man er midt på camping eller på hytta. Sørg derfor for å alltid ha en liten reserveflaske for sikkerhets skyld.

Du kan oppbevare inntil 55 liter propan inne i boligen din, samt totalt 90 liter i uthus, garasje eller liknende. (Ref: NBCC - sentralt)